Monument Van De overwinningen Aan De Marne

1914 - 1918

Parc du château - 51700 Dormans

 

 

 

Résumé

 

 

Des visiteurs belges, de Furnes, ont corrigé partiellement cette traduction. C’était  sympathique, sur un coin de table et je n’ai qu’un souvenir partiel de vos noms. Luc DELHEYE et x ?, merci !

Mais du coup, le travail de traduction fut informel et il reste encore des incertitudes (ex : ‘Overwinningen, ne veut-il pas dire ‘victoires’, alors que nous parlons aujourd’hui, seulement de ‘batailles’ ?) et même, nous ne sommes pas complets (zones grisées). Un lecteur, bilingue, pourrait-il compléter ?

 

 

 

 

 

Site

http://memorialdormans.free.fr

mail 

E-mail

Tél. /Fax 

03.26.57.77.87   ou     03.26.58.22.31

ou office du tourisme

03.26.53.35.86   Fax   03.26.53.35.87

 

 

Ouverture :

 

Du 1er avril au

11 novembre 

Tous les jours, de 14 heures 30 à 18 heures 30,

plus le dimanche matin, de 10 heures à 12 heures

Le reste de l’année 

Pour les groupes uniquement, sur simple demande à l’avance.

 

 

 

 

Historique

 

Dit gedenkteken is één van de vier nationale monumenten gewijd aan de “grote oorlog”. Het werd opgericht ter ere van God en ter herdenking van alle slachtoffers van de 1ste wereldoorlog.

 

Op initiatief van Estissac, werd reeds in 1919 cen stichting opgericht met het doel tot de bouw van dit monument te komen. Hieraan namen onder meer deel kardinaal Luçon, de aartsbisschop  van Reims, monseigneur Tissier, de bisschop van Châlons en Champagne en veldmaarschalk Foch. Deze laatste koos Dormans uit als standplaats, want het was hier waar de 2 veldslagen aan de Marne plaatsvonden, die voor Frankrijk een zo grote rol hebben gespeeld.

 

Een nationale inschrijving maakte de bouw van dit monument mogelijk, dat met zijn hoogte van 52 m. het park van het kasteel uit de 14de en 18de eeuw domineert.

 

 

Le parvis et la façade

 

Op het voorplein bevindt zich een zonnewijzer en een orienteringstafel waarop de omliggende plaatsen en het verloop van de 2de slag aan de Marne van juli 1918 zijn aangegeven.

 

De in gothische bouwstijl uitgevoerde kapel vertoont zowel religieuze als militaire kenmerken - de vierkante toren, bekroond met een van kantelen voorziene wachtgang en langs de trap de muur met schietgaten – geheel opgetrokkenvolgens de tradities van de monnik-soldaten uit de middeleeuwen.

 

De westelijke gevel is toegewijd aan Christuskoning (in de gedaante van een duif), bekroond door Gods hand, met rechts de heilige Lodewijk en links Jeanne d’Arc.

 

Op de 2de puntgevel staat een bronzen beeld van Sint Michael.

 

 

Crypte

 

Op de timpaan van de op het voorplein uitkomende crypte treft men het aan het“croix de guerre” (een militaire oorlogsonderscheiding) met een doornenkroon, memorerend dat er geen overwinning is zonder offers. Op het gebrandschilderde raam in het voorportaal van de crypte is weer St. Michael te zien waar hij de draak –het symbool van de vijand – verslaat.

In de crypte overheerst de rouw, de sarcofaag die 1.350.000 gevallenen van de 1ste wereldoorlog symboliseert en de in steen uitgehouwen namen van de gevallenen in beide vehslagen aan de Marne weergeeft.

 

In het stalen hek dat het voorportaal van de crypte afsluit zijn oorlogsattributen verwerkt.

 

Doch rouw gaat samen met hoop. Daarom ook dat naast het hoofdaltaar, met daarboven Onze Lieve Vrouwe van de Marne, rechts engelen het De Profundis en links het Te Deum zingen.

Op de façade treft men een haan (Frankrijk) aan die de doden beweent evenals één die de victorie bezingt. Het hek draagt tekst, “Ik zal allen behoeden die slapen en allen verlichten die op de Heer vertrouwen. Dezelfde tekst die men terugvindt in het grote gebrandschilderde raam van de hoofdkapel.

 

 

Hoofdkapel.

 

Op het timpaan boven de toegangspoort bevindt zich een beeldengroep waar engelen een stervende soldaat aan de voet van het kruis leggen, met het bijschrift “Mogen de engelen je naar het Paradijs voeren”.

De poort geeft toegang tot een monumentaal gebrandschilderd raam waar Jeanne D’Arc en Sint Michael een  soldaat naar Christus brengen, die omringd is door engelen en geallieerde soldaten.

 

Rechts zijn luitenant Driant (gesneuveld in 1916) en korporaal Selliers afgebeeld. Deze laatste blies het “Staakt het Vuren” toen de Duitse troepen in november 1918 de wapenstilstand aanvaardden.

 

 

De ramen in het koor tonen onder meer de wapenschilden van de Franse departementen en de bevelvoerders uit die tijd.

 

In de steunberen zijn 8 Franse heiligen uitgebeeld met de gelaatstrekken van belangrijke personen die met deze oorlog te maken hadden.

 

In de koepel, verlicht door 32 ramen, staat te lezen “Lux” en de beginregel van het Te Deum. Deze koepel wordt gedragen door 4 pilaren, in elke pilaar is een belangrijke overwinning uit de Franse geschiedenis gebeiteld, te weten van Sint Loup op de Hunnen (451), van Charles Martel op de Moren (732), van Jeanne d’Arc op de Engelsen (1429) en die op de Duitsers aan de Marne (septembre 1914, juli 1918).

 

Frankrijk wordt gesymboliseerd door de jonge vrouw die een soldaat een zwaard (symbool van de overwinning) alsmede een olijftak (symbool van de vrede) overhandigt. De mozaïekvloer doet denken aan die van de kathedralen te Reims en Amiens.

 

De noordgevel, aan het voorplein waar ook de dodenlantaarn is opgesteld, is toegewijd aan de Maagd Maria. Het bevat een copie van een beeld uit de kathedraal van Reims.

De zuidgevel is voorzien van het wapen van Dormans.

 

 

Ossuarium.

 

Hier zijn de gebeenten ondergebracht van ca. 1500 soldaten, slechts 11 ervan konden worden geïdentificeerd.

 

Na de 2de wereldoorlog is hieraan nog toegevoegd een urn met as van gedeporteerden uit Dachau, alsmede een urn met aarde van een Frans oorlogskerkhof in Italië.

 

Achter in de zaal bevindt zicht het dodenmasker van maarschalk Foch, omringd door geallieerde vlaggen. De witte kruisen in de gebrandschilderde ramen daarachter verwijzen naar de militaire kerhoven, waaronder ook die te Dormans.

 

 

- o O o -

 

Tels sont, brièvement résumés, les éléments qui vous permettront d’effectuer une visite rapide de ce monument.

 

Un livret plus détaillé et illustré, disponible à l’accueil, à l’intérieur de la chapelle supérieure, vous permettra de faire plus ample connaissance avec ce haut lieu du souvenir.

 

 

 

 

Retour à la :

Page d'accueil

Ou aux :

Autres résumés